Dirigenter

Hans Andreas Kjølberg (2013-)

Hans Andreas er utdannet pedagog og musiker ved Norges Musikkhøgskole i perioden 1985–1990 med Harry Kvebæk som lærer. Han har 23 år som profesjonell musiker bak seg, i tillegg til dirigentstudier med professor Karsten Andersen, instrumentallærer på NMH i flere år, og undervisning på blant annet Ingesunds Musikhøgskola, konservatoriet i Tromsø og NTNU. I 1987 vant han NM-tittel for solister, og har spilt med de fleste symfoniorkestrene i Norge og Sverige. Etter endt utdanning jobbet han som musiker i Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet (”Divisjonsmusikken”) fram til 2002, og gikk så over til å være musiker i Det norske Blåseensemble fram til 2007. Siden 2007 har han jobbet i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim. I tillegg til utøvende musikk har Hans Andreas skrevet en lærerbokserie kalt "Jeg er musikk", gjennomført flere seminarer og workshops i forbindelse med dette, og ledet prosjekter som "Oppdag musikken" med Det norske Blåseensemble. Selv om han fikk sin "korpsoppvekst" på Skjetten utenfor Oslo, er Hans Andreas opprinnelig trønder, og nyter nå golf og ørretfiske i tillegg til den trønderske musikken.

 


 

Tidligere

Prosjektdirigenter (2012-2013)

I løpet av denne perioden har følgende dirigert korpset:
- Jonathan Hamel
- Espen Andersen
- Peter Hatfield
- Sindre Skauge
- Hans Andreas Kjølberg
- Torstein Siegel

 

Peter Hatfield (2009-2012)

Peter fungerte som korpsets faste dirigent fra høsten 2009. Til daglig spiller han horn i Trondheim Symfoniorkester. Som dirigent figurerte han i Byneset Musikkorps og Trondheim Politis Brass Band, og med flere dirigentvikariater rundt om i de beste korpsene i Trondheim.


Tomas Carstensen (2003-2009)

Tomas Carstensen var Bynesets faste dirigent fra høsten 2003 til og med juni 2009. Tomas har studert ved Musikkonservatoriet i Trondheim i seks år, med trompet som hovedinstrument. Han tok samtidig utdanning i korpsdireksjon, og fordypning i kammermusikk sammen med messingkvintetten Silent Brass. Carstensen vikarierer ofte på trompet i Luftforsvarets musikkorps, og Trondheim Symfoniorkester. Han har også jobbet ved Trøndelag Teater, ved oppsetninger som West Side Story, Les Miserables og Bør Børson jr. På West Side Story var han i tillegg til trompetist assisterende kapellmester for Egil Monn Iversen og Bjørn Sagstad. Tomas dirigerer i dag Bispehaugen ungdomskorps, Heimdal musikkorps og Nidarvoll ungdomskorps.

 

Prosjektdirigenter (2001-2003)

I løpet av denne perioden har følgende dirigert korpset:
- Erlend Eide
- Øystein Baadsvik
- Bjørn Sagstad
- Torodd Wigum
- Torstein Siegel

 

Per Kvistad Uddu (1991-2001)

Per er oppvokst på Inderøy, og han er en allsidig herremann. Han trakterer saxofon og har som saxofonist hatt turnéer over hele landet for Rikskonsertene.Han var med å bygge opp musikklinja ved Heimdal videregående skole i Trondheim (hovedlærer og inspektør) fra starten i 1978, og han ledet bla. mange musical-prosjekter der. Per har tidligere vært direktør for Musikkonservatoriet i Trondheim, NTNU og har siden 1998 vært direktør for Olavsfestdagene i Trondheim. Han er også medlem av styret i det verdensomspennende Jeunesses Musicales og i styret for Jeunesses Musicales World orchestra. Per har dirigert en rekke korps og kor i Trøndelag, og han er i blant å se som dommer på korpskonkurranser i Midt-Norge.

Arne Margido Strand (1977-1991)

Sin første innføring i korpsmusikk fikk han i Ytre Bynes Hornmusikklag i 1950, med John Grøseth som instruktør. Han har siden hatt musikk som sin primære hobby. Han har også hatt det musikalske ansvaret for Rye skolekorps fra 1986 til...... Hans enkle, men meget utfordrende motto som dirigent er som følger: "Det finnes ingen dårlige korps, bare dårlige dirigenter".

Ola Hårsaker (1960-1977)

Dirigent for Byneset Ungdomskorps/Byneset Musikkorps. Var medlem av kretsstyret fra 1956 til 1961. Fikk kretsens hederstegn for dirigenter i 1977, Forbundets fortjenestemedalje i 1969 og har også fått kretsens Bordstandard. Har vært dirigent av koret Heimklang fra 1950 til 1981. Var dirigent for Støren Musikkorps fra 1958 til 1962, og for Flå Songlag fra 1962 til 1966.

Martin Strand (1963-1969)

Var med og startet Ytre Bynes Hornmusikklag i 1941. Han spilte ess-kornett i starten, men gikk senere over til tuba, som han har spilt siden. I 1963 begynte han som dirigent for Ytre Bynes Hornmusikklag, noe han var helt fram til sammenslutningen av bygdas to korps og opprettelsen av Byneset Musikkorps i 1969. Martin er utnevnt til æresmedlem av Byneset Musikkorps for sin aktive innsats for korpsmusikken gjennom mange år. Likeså Norges Musikkorps Forbunds fortjenestemedalje. Martin er fortsatt aktiv i korpset på sin tuba.

Rudolf Røstum (1926-1963)

Var med i Byneset Hornmusikklag fra 1926 til 1940, både som utøvende musiker og til tider også som dirigent. Han dirigerte Ytre Bynes Hornmusikklag fra 1955 til 1963. I denne tiden hadde begge musikklagene en del samspill med Rudolf som dirigent. I 1960 var han med og startet Rye skolekorps som han videre dirigerte fram til 1966. Han var dirigent for Byneset Mannskor 1959-1966 og Byneset Songlag 1960-1978.

John Grøseth (1941-1955)

Spilte klarinett og saxofon i Byvikens jazzband og i Bybergs kvartett fra tidlig i 1930-årene. I mars 1941 var han med og startet Ytre Bynes Hornmusikklag. Han ble lagets dirigent fra starten og fram til 1955. John var en av ildsjelene bak opprettelsen av Rye Skolekorps i 1960. Han har også vært dirigent for bla. Songlaget Våren (startet 1944).

Kristen Mule (1954-1958)

I 1922 var han med å stifte Byneset Songlag, og etter et halvt år overtok han dirigentstillingen der, som han bekledde i 38 år til sin død i 1960. Han var også med å stifte Songlaget Våren som han dirigerte i 5 år. Som korpsmusiker begynte han i Byneset Musikkforening i 1914, og spilte 2. b-kornett. Dette måtte han slutte med i 1954 pga. sykdom, og tok så over som dirigent fram til 1958. Han har også deltatt i Midt-Trøndelag Orkesterforening i startfasen, spilte her bratsj.

Jakob Nedremule (1936-1960)

Begynte å spille althorn i Byneset Musikkforening i 1922. Samme året var han med og startet Byneset Songlag. I 1936 var han leder og instruktør for en gruppe ungdommer som ville lære å spille på blåseinstrument. Det samme var tilfelle i 1957, da en ny gruppe begynte med øvelser i hytta hans. Denne gruppen ble senere Byneset Ungdomskorps, og Jakob fortsatte som dirigent for dem helt til sommeren 1960. Rundt 1950 dirigerte han også Hornmusikklaget en sesong.